MOLI DENTAL

 Khách Hàng NHA KHOA MOLI       

331 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, Sài Gòn

078 526 5304        –       www.nhakhoamoli.com

                                                                  Sản phẩm: Thiết kế và in thành phẩm Card, Tờ gấp, Túi giấy

 Tháng 8/2022 – Thiết kế Nguyễn Thiện Nhân


 

Danh thiếp: 

– Kích thước: 9x5cm
– Chất liệu: Giấy Couche 300gsm

– In 2 mặt, cán màng mờ


 

Tờ gấp: 

– Kích thước: 21×29,5cm
– Chất liệu: Giấy Couche 200gsm

– In 2 mặt, cán màng mờ, Cấn 1 đường


 

Túi giấy: 

– Kích thước: 18,5x24x8cm
– Chất liệu: Giấy Kraf trắng 110gsm
– In 1 mặt, Bế dán thành phẩm